Background image

Návrh budovy Povodí Vltavy - středisko Strakonice

Otevřená architektonická soutěž 2023

Koncept řešení areálu a umístění samotné stavby vychází zejména z tvaru pozemku a blízkosti rušné silnice I třídy při západní straně areálu a k tomu rozsáhlé programové náplně, kombinující administrativní a služební funkci (nepřístupnou pro veřejnost). Vzhledem k možnostem přístupu k pozemku pouze po existujících komunikacích klikatících se průmyslovou oblastí Strakonic mezi výrobními halami, sklady, zahradnictvím a psím útulkem a se jeví jako vhodné umístit vstup do administrativní části budovy co nejblíže příjezdové cestě a rozsáhlou služební část upozadit severním směrem. V areálu je potřeba parkovat i těžší nákladní vozy, jejichž poloměry otáčení komplikují manipulaci v areálu.

Relativně úzký a dlouhý pozemek zjednodušuje rozhodování - navrhujeme hmotu jednoduchého hranolu o dvou patrech při jihovýchodní (delší) straně pozemku, kvůli rušné silnici co nejvíce vzdálené od Písecké (silnice I. třídy lemující západní stranu areálu). Jižní část areálu s hlavním vstupem do administrativní části není oplocena a disponuje parkováním pro veřejnost a část zaměstnanců. Od služební části je oddělena stěnou z pohledového betonu a posuvnou branou. Za branou se odehrává provoz služební části areálu, který je po celém zbytku obvodu uzavřen veřejnosti oplocením - vstup do dílen a skladů, vjezdy do 4 garáží a krytá stání pro techniku + zaměstnance. Vzhledem k povaze náplně služební části dává smysl ji kompletně se všemi navazujícími prostory skladů, šaten, dílen a technických místností umístit do 1NP. Administrativa a navazující prostory pak zabírají druhé patro.

Důraz je kladen i na ekologii a udržitelnost, projekt je šetrný životnímu prostředí. Objekt je výhodně orientován ke světovým stranám – delší strany s kancelářemi jsou otevřeny k východu a západu. Kvůli stínění je přes okna (zejména na západní a jižní straně objektu) umístěna předsazená fasáda z perforovaného vlnitého plechu. Tento prvek však má i další funkci. Díky předsazenému plechu, který kryje větší část okenních otvorů, se fasáda jeví jako kompaktnější pouze s menším počtem přiznaných otvorů a objekt tak dostává osobitější výraz.

Project image

Project image

Project image

Project image

Project image

Project image

Project image

Project image

Project image

Project image

Project image