Background image

Domov pro seniory Červený Kostelec

Dům reaguje na svažitý terén, tvar pozemku a okolní zástavbu členěním do dvou hmot, obytných věží, spojených společnou základnou přízemí a polozapuštěného suterénu. Okolí objektu charakterizuje rozvolněná městská zástavba s vilami stojícími samostatně i v uličních frontách, stejně jako skupina výrazných bytových domů. Příjemné je množství vzrostlých stromů v okolí a výhled na zalesněná návrší v dálkových pohledech. Díky vzájemnému posunutí rozdělených hmot nabízí objekt výhledy do všech stran a umožňuje maximální prosvětlení interiéru denním světlem. Hlavní vstup s recepcí je na nároží z ulice Družstevní. Je zastřešený s dostatečným předprostorem a umístěný ve výrazné, vystupující hmotě pro snadnou orientaci obyvatel i jejich návštěvníků. Sousedící kavárna a veřejný park s dětským hřištěm umožňuje interakci obyvatel domova s veřejností. Velkorysé lodžie na jižních fasádách na všech podlažích a soukromá pobytová zahrada umožňují obyvatelům relaxaci.

Project image

Project image

Project image

Project image

Project image

Project image

Project image

Project image

Project image

Project image

Project image

Project image

Project image

Project image

Project image

Členění věžových hmot není v interiéru přízemí patrné. Naopak vytváří přízemní podlaží plynulý společenský a komunikační prostor. Jeho části jsou propojené jak vizuálně, tak funkčně. Díky pásovým oknům a lodžiím do něj prostupuje proměnlivost zahrady a denního světla. Uspořádání pokojů kolem společenských prostor ve středu obytných podlaží vede k racionálnímu, pravoúhlému tvaru obou věžových hmot. Pokoje mají výhled na východ a západ. Lodžie obytných podlaží směřují na jih a nabízejí výhledy na centrum města obklopené lesy. Rozdělení objektu do dvou obytných věží s celkovou kapacitou 66 lůžek umožňuje vytvoření několika provozních celků, které bude možné provozovat odděleně v požadovaném režimu. Parkování je řešeno na protějším pozemku přes ulici Družstevní s celkovou kapacitou 12 běžných a 2 invalidních kolmých parkovacích stání. Zásobování objektu a vstup pro personál na úrovni polozapuštěného suterénu je řešeno odděleně od hlavního vstupu z vedlejší ulice Jiráskova.

Konstrukční řešení objektu je řešeno jako monolitický skeletový systém s vyzdívkami z keramických cihel. Vodorovné nosné a základové konstrukce jsou monolitické železobetonové. Fasáda je opatřena kontaktním zateplovacím systémem a provětrávanou fasádou s obkladem ze světlých lícových cihel. Celkovou plasticitu podtrhují kromě lodžií také velkoformátová okna s výraznými plochami s polopropustnou cihlovou vazbou navazující na fasádu.

Střecha obou věží je uvažována s extenzivním vegetačním souvrstvím nad tepelnou izolací, na kterém je uvažováno umístění fotovoltaických panelů na pozinkované konstrukci s patřičným náklonem k jižní straně.

Srdcem každého obytného podlaží je klidný společenský prostor přístupný přímo z pokojů. Slouží pro setkávání, společenské aktivity a nabízí možnost pohybu. Společenský prostor obsahuje po obvodu vstupy do pokojů, decentně zapuštěné ve vstupních nikách, které prostor člení a provzdušňují. Jeho centrem je jídelní prostor s kuchyňkou a navazující lodžie s pásovým oknem a výhledem do zahrady. Na každém podlaží jsou rovněž stanoviště sester, místnost fyzioterapeuta, lůžková koupelna a komunikační jádro s výtahy a schodištěm. Na jednom podlaží je umístěno maximálně 10 pokojů.

Kombinace hmot objektu a jeho umístění ve svahu umožňuje vytvoření veřejně přístupné zahrady u hlavního vstupu a soukromé pobytové zahrady v dolní, jižní části pozemku.

Zahrada na nároží u hlavního vstupu je volně přístupná a přispívá k napojení objektu do okolí. Obsahuje také malé dětské hřiště a venkovní terasu kavárny. Zároveň je odsud viditelná i spodní zahrada, a to průhledem od proskleného vstupu.

Zahrada v jižní, dolní části pozemku je vyhrazená pro obyvatele domova a jejich návštěvníky. Je přístupná z hlavního společenského prostoru na prvním podlaží pomocí širokého schodiště a výtahů vedoucích k prosklené vstupní stěně o patro níže. Stěna je po celé délce opatřená krytým závětřím a umožňuje při pobytu na zahradě úkryt ve stínu.

Plasticky modelovaná zahrada využívá organické tvary cest i kopcovitých vegetativních ploch. Je pojednána jako miniaturní a dosažitelná krajina. Na omezené ploše je vytvořeno nepřeberné množství členitých míst, z nichž si každý obyvatel může vybrat své oblíbené.

Zahrada a její proměny vstupují do interiéru pásovými okny lodžií a prolínají se v průběhu roku se všemi společenskými prostory. Propojení zahrady s interiérem je možné podtrhnout umístěním rostlin do společenských prostorů a pokojů.

Navrhovaná vegetace odpovídá stanovištím a druhově navazuje na okolí. Skupiny vzrostlých stromů po obvodu zahrady a její oddělení od okolí plotem s popínavkami navozují pocit intimity.

Zelené střechy se solárními panely a využívání dešťové vody pro závlahu přispívají k ekologickému provozu objektu.